Kontakt

Kontaktné údaje


Sídlo firmy RB - SLOVAKIA, s.r.o.

Hlavná 22
94301 ŠTÚROVO

IČO: 50 136 801
DIČ: 2120196287
IČ DPH: SK2120196287
Zap. v OR SR NITRA, odd. Sro, vložka číslo: 40103/N

Konateľ: Bc. Peter Blahovič
Tel./Fax: 00421 35 7797 551
Mobil: 00421 902 944 302
Email: peter@rbslovakia.sk

VÚB Banka, Účet číslo: IBAN: SK04 0200 0000 0036 2085 5257, SWIFT kód: SUBASKBX

Korešpondenčná adresa:
Mlynská 619, 946 34 Bátorove Kosihy.
Tel: 035/77 97 551.
Email: georgina@rbslovakia.sk

Prevádzka RB - Slovakia s.r.o.
Bátorové Kosihy

+421 (35) 779-7551

Mlynská 619,
946 34 Bátorove Kosihy

Pondelok - Piatok: 7:30 - 12:00 a 13:00 - 16:30
Sobota 08:00 – 12:00

47.830559, 18.411841

Prihlásenie